DE BSR PRAKTIJK - Maarssenbroek
Body Stress Release Maarssenbroek
 
Het comfort van de BSR behandelbank

De Body Stress Release techniek

Deze techniek is ontwikkeld om het helende vermogen van het lichaam, dat van nature aanwezig is, te stimuleren.    

Voorafgaand aan het eerste consult vraag ik cliënten na te denken over mogelijke oorzaken van body stress. Oorzaken zoals ongelukken, vallen, eventuele operaties, etc.
En tijdens het eerste consult stel ik vragen (een anamnese afnemen) om inzicht te krijgen in de huidige klachten.

Tijdens de sessies blijft de cliënt volledig gekleed. Ik voer een aantal tests uit om vastgezette spierspanning te lokaliseren. Het lichaam verstrekt hierbij zelf de benodigde informatie.

Als de vastgezette spanning is gelokaliseerd, wordt het lichaam gestimuleerd dit los te laten. Dit gebeurt door het geven van lichte, doch besliste, handmatige drukimpulsen (releases) op de juiste plaats en in de juiste richting.

Na een behandeling kunnen er reacties volgen: afname van pijn, soepeler spieren en/of meer energie. Maar doordat het lichaam meer energie verbruikt voor het zelfherstel, kan er ook juist sprake zijn van vermoeidheid. ‘Oud zeer’ kan in beeld komen en soms zijn er emotionele reacties. Deze reacties zijn tijdelijk van aard.

Doordat de communicatie tussen de zenuwen verbetert is het mogelijk dat organen actiever worden (bijvoorbeeld een betere darmwerking).

De techniek is zacht en vriendelijk en is gebaseerd op respect voor de wijsheid van het lichaam en het aangeboren vermogen zichzelf te genezen.

Body Stress Release stelt geen diagnoses en behandelt geen ziekten.

 
BSR behandeling van een baby.

Voor wie is Body Stress Release?

Body Stress Release is voor iedereen, van jongeren tot ouderen, gezond of ziek. Zelfs baby’s kunnen als gevolg van problemen tijdens de zwangerschap of door een moeilijke geboorte al vastgezette spanning hebben. 

 

 

Aantal behandelingen

Body Stress Release zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Dit heeft tijd nodig. Het proces wordt standaard opgestart met drie behandelingen, te weten op de 1e, 4e en 11e dag.

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en frequentie daarvan is per individu verschillend. Elk lichaam reageert in een eigen tempo. Wat min of meer als richtlijn kan worden gehanteerd is dat als body stress recent is ontstaan het proces van loslaten vrij snel zal plaatsvinden. Wanneer body stress echter gedurende langere tijd - mogelijk al jaren - aanwezig is, zullen meer behandelingen nodig zijn.

Body stress release is een autonome, aanvullende gezondheidstechniek.

 

Kwaliteit

Om kwaliteit van de behandelingen te waarborgen vindt er jaarlijks bijscholing plaats door middel van diverse workshops.

 

Tevens draagt onderlinge uitwisseling tussen collega's hieraan bij.